Indonésie 2017

Cesta až za Wallaceovu linii na ostrov Sulawesi a na další ostrůvky. Deník z cesty je dopsaný a fotogalerie hotová.