Sysli na Radouči

Sysel obecný (Spermophilus citellus) je jediný evropský zástupce rodu sysel. ČR je nejzápadnější i nejsevernější území jeho současného rozšíření. Jedna z lokalit kde se u nás ještě vyskytuje je v Mladé Boleslavi, v NPP Radouč. Sysel je kvalifikován jako kriticky ohrožený druh (C1) a podléhá ochraně z celoevropského hlediska (dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Krmením je porušován zákaz škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Je tolerována vhodná zelenina (mrkev, hlávkový salát), obilniny a zrniny, ale slané křupky a brambůrky, nebo sladké piškoty, jsou zcela nevhodné a hrozí za jejich podávání finanční postih. Syslíci jsou krásní, ale přece jen jsou to divoká a chráněná zvířátka. Jsme rádi že je tady máme. 🙂

Mladá Boleslav - NPP Radouč - sysel obecnýMladá Boleslav - NPP Radouč - sysel obecnýMladá Boleslav - NPP Radouč - sysel obecnýMladá Boleslav - NPP Radouč - sysel obecnýMladá Boleslav - NPP Radouč - sysel obecnýMladá Boleslav - NPP Radouč - sysel obecnýMladá Boleslav - NPP Radouč - sysel obecnýMladá Boleslav - NPP Radouč - sysel obecnýMladá Boleslav - NPP Radouč - sysel obecný